Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Tomasz Nowakowski, e-mail: iod@rodokontakt.pl
Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniami finansowanych z ZFŚS 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wilkołazie, Wilkołaz Pierwszy 7, 23-212 Wilkołaz Pierwszy, tel. 81 821 20 09, e-mail: sekretariat.spwilkolaz@gmail.com; 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń finansowanych z ZFŚS. 
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodny z przepisami obowiązującego prawa. 
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c. RODO) b) wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art.9 ust.2 lit. b) RODO) c) niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. c. RODO) 
 6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom i organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Brak podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.   
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem