Oddziały (klasy)

oddział przedszkolny

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
J ang
Chochowska K
18 a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
Wt wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
J ang
Chochowska K
18 a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
Śr wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
Religia
Z. BIelecka
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
Czw wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi wych. przedszk.
M. Chmiel
18 a
wych. przedszk.
M. Chmiel
18 a
Religia
Z. BIelecka
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
 
 
 
 
 
 
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a

I a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
w-f
K. Pelc
hala
Religia
J. Skowrońska
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Wt Zajęcia rozwijające
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
w-f
K. Pelc
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
w-f
K. Pelc
hala
ed wczesn - informatyka
H. Samolej
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
Czw ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
J ang
I. Stręciwilk
26
Religia
J. Skowrońska
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
J ang
I. Stręciwilk
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
Religia
J. Skowrońska
31
w-f
B. Jastrzębska
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Wt ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
w-f
B. Jastrzębska
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed wczesn - informatyka
B. Jastrzębska
32
J ang
Chochowska K
3
Religia
J. Skowrońska
31
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
J ang
Chochowska K
31
w-f
B. Jastrzębska
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające
B. Jastrzębska
17a

II a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
zdw
M. Chmiel
30
w-f
J. Rębisz
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające
J. Rębisz
18
Wt ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
Religia
Z. BIelecka
22
J ang
Chochowska K
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rew
M. Kozłowska
17a
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
M. Kozłowska
19
Śr ed wczesn - informatyka
J. Rębisz
32
w-f
J. Rębisz
17
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
Religia
Z. BIelecka
18
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
w-f
J. Rębisz
hala
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rew
M. Kozłowska
19
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
M. Kozłowska
17a
Pi ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
J ang
Chochowska K
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
w-f
R. Kryńska
17
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
zdw
M. Chmiel
30
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
J ang
I. Stręciwilk
18
Religia
Z. BIelecka
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające
R. Kryńska
29
w-f
R. Kryńska
17
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J ang
I. Stręciwilk
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
Z. BIelecka
22
w-f
R. Kryńska
17
ed wczesn - informatyka
R. Kryńska
32
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18

III a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
w-f
A. Pietraś
17
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
zdw
M. Chmiel
30
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
J ang
Chochowska K
3
ed wczesn - informatyka
A. Pietraś
32
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
rew
Padała Mieczysława
17a
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Religia
Ks Wojciech
29
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
w-f
A. Pietraś
17
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
rew
Padała Mieczysława
19
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
J ang
Chochowska K
29
Zajęcia rozwijające
A. Pietraś
29
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
Ks Wojciech
31
w-f
A. Pietraś
17
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
ed. wczesn.
A. Pietraś
29
ed. wczesn.
A. Pietraś
29

III b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
J ang
Chochowska K,Pelc Jadwiga
29
w-f
Wójtowicz Jacek,Pelc Jadwiga
17
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające
J. Skowrońska
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
ed wczesn - informatyka
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
32
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
w-f
Wójtowicz Jacek
17
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
Religia
Ks Wojciech,Pelc Jadwiga
31
rew
Padała Mieczysława
17a
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
terapia psychologiczna
M. Kozłowska
17a
 
 
 
J ang
Chochowska K,Pelc Jadwiga
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
 
 
 
rew
E. Chmielik
17a
 
 
 
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
33
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
w-f
Wójtowicz Jacek
17
Religia
Ks Wojciech,Pelc Jadwiga
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska,Pelc Jadwiga
31

IV a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn  
 
 
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Historia
M. Gałat
19
Matematyka
M. Macieląg
19
J polski
M. Gałat
19
Religia
B. Kuśmierz
19
Zajęcia rozwijające
H. Staw-Pias
19
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
Religia
B. Kuśmierz
19
Przyroda
B. Kozioł
19
Matematyka
M. Macieląg
19
J polski
M. Gałat
19
J ang
Chochowska K
19
 
 
 
 
 
 
Śr z. z wych
H. Staw-Pias
19
J polski
M. Gałat
19
Plastyka
H. Staw-Pias
19
w-f
Wójtowicz Jacek
17
Technika
T. Dziadosz
19
WDŻ
R. Skrok
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw Przyroda
B. Kozioł
19
J polski
M. Gałat
19
J ang
Chochowska K
19
Matematyka
M. Macieląg
19
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Muzyka
H. Staw-Pias
19
Inf
T. Dziadosz
32
J polski
M. Gałat
19
Matematyka
M. Macieląg
19
J ang
Chochowska K
19
 
 
 
 
 
 

IV b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn Matematyka
M. Macieląg
3
Muzyka
H. Staw-Pias
3
J polski
E. Chmielik
3
Historia
M. Gałat
3
w-f
K. Pelc
hala
Plastyka
H. Staw-Pias
3
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
zajęcia rozwijajace um. społeczne
E. Chmielik
24
 
 
 
 
 
 
Wt J polski
E. Chmielik
3
J ang
Chochowska K
3
Matematyka
M. Macieląg
3
w-f
K. Pelc
17
z. z wych
Babiarz Anna
3
Zajęcia rozwijające
M. Gałat
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr Matematyka
M. Macieląg
3
Religia
J. Skowrońska
3
J polski
E. Chmielik
3
w-f
K. Pelc
hala
Przyroda
B. Kozioł
3
WDŻ
R. Skrok
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
J ang
Chochowska K
3
Przyroda
B. Kozioł
3
J polski
E. Chmielik
3
Matematyka
M. Macieląg
3
Religia
J. Skowrońska
3
 
 
 
 
 
 
Pi Inf
T. Dziadosz
32
w-f
K. Pelc
hala
J polski
E. Chmielik
3
Technika
T. Dziadosz
3
J ang
Chochowska K
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn Matematyka
Wrona A
33
Inf
T. Dziadosz
32
Biologia
B. Szczeblewska
33
J polski
A. Piwowarska
33
Geografia
B. Kozioł
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt Matematyka
Wrona A
33
w-f
K. Pelc
17
Religia
Z. BIelecka
33
Historia
M. Gałat
33
J polski
A. Piwowarska
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w-f
J. Szymula
17
Zajęcia rozwijające
I. Stręciwilk
33
Śr Technika
T. Dziadosz
33
Matematyka
Wrona A
33
J polski
A. Piwowarska
33
Religia
Z. BIelecka
33
J ang
I. Stręciwilk
33
w-f
K. Pelc
17
WDŻ
R. Skrok
33
 
 
 
w-f
J. Szymula
hala
 
 
 
Czw Historia
M. Gałat
33
J polski
A. Piwowarska
33
J ang
I. Stręciwilk
33
Plastyka
H. Staw-Pias
33
w-f
K. Pelc
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w-f
J. Szymula
17
Pi w-f
K. Pelc
17
J ang
I. Stręciwilk
33
Muzyka
H. Staw-Pias
33
J polski
A. Piwowarska
33
Matematyka
Wrona A
33
z. z wych
M. Gałat
33
 
 
 
 
 
 
w-f
J. Szymula
17

V b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn  
 
 
Matematyka
M. Macieląg
30
Geografia
B. Kozioł
30
Inf
T. Dziadosz
32
J polski
Borowicz Konrad
30
Historia
M. Gałat
30
 
 
 
 
 
 
Wt Matematyka
M. Macieląg
30
w-f
K. Pelc
17
J polski
Borowicz Konrad
30
z. z wych
B. Kozioł
30
J ang
I. Stręciwilk
30
rew
Padała Mieczysława
17 d
 
 
 
 
 
 
w-f
J. Szymula
17
 
 
 
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17 d
Śr J ang
I. Stręciwilk
30
Religia
Z. BIelecka
30
Biologia
B. Szczeblewska
30
Technika
T. Dziadosz
30
J polski
Borowicz Konrad
30
w-f
K. Pelc
17
rew
Padała Mieczysława
17 d
 
 
 
w-f
J. Szymula
hala
WDŻ
R. Skrok
33
 
 
 
 
 
 
Czw J ang
I. Stręciwilk
30
J polski
Borowicz Konrad
30
Matematyka
M. Macieląg
30
Plastyka
H. Staw-Pias
33
w-f
K. Pelc
17
Zajęcia rozwijające
B. Kozioł
30
 
 
 
 
 
 
w-f
J. Szymula
17
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
33
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17 d
Pi w-f
K. Pelc
17
Religia
Z. BIelecka
30
Muzyka
H. Staw-Pias
33
J polski
Borowicz Konrad
30
Historia
M. Gałat
30
Matematyka
M. Macieląg
30
ZDW matematyka
M. Macieląg
33
 
 
 
w-f
J. Szymula
17
 
 
 

VI

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn w-f
Wójtowicz Jacek
17
J polski
E. Chmielik,Babiarz Anna
17 d
Matematyka
M. Macieląg,Babiarz Anna
17 d
z. z wych
E. Chmielik
17 d
zajęcia rozwijajace um. społeczne
E. Chmielik
17a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające
H. Staw-Pias
25
rew
Padała Mieczysława
17 d
Wt Religia
Z. BIelecka
17 d
Matematyka
M. Macieląg,Babiarz Anna
17 d
J polski
E. Chmielik,Babiarz Anna
17 d
Historia
R. Skrok,Babiarz Anna
17 d
w-f
Wójtowicz Jacek
17
Plastyka
H. Staw-Pias,Babiarz Anna
26
 
 
 
 
 
 
rew
Padała Mieczysława
17a
Śr  
 
 
Inf
T. Dziadosz
32
w-f
Wójtowicz Jacek
17
J ang
Babiarz Anna,I. Stręciwilk
17 d
J polski
E. Chmielik,Babiarz Anna
17 d
Religia
Z. BIelecka
17 d
zajęcia rozwijjące umiejętności uczenia się
E. Chmielik
17a
rew
Padała Mieczysława
17a
ZDW pol
E. Chmielik
17 d
WDŻ
R. Skrok
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw Historia
R. Skrok,Babiarz Anna
17 d
J ang
Babiarz Anna,I. Stręciwilk
17 d
J polski
E. Chmielik,Babiarz Anna
17 d
Biologia
B. Szczeblewska,Babiarz Anna
17 d
Technika
T. Dziadosz,Babiarz Anna
17 d
Matematyka
M. Macieląg,Babiarz Anna
17 d
rew
Padała Mieczysława
17a
 
 
 
 
 
 
Pi Muzyka
H. Staw-Pias,Babiarz Anna
17 d
J polski
E. Chmielik,Babiarz Anna
17 d
J ang
Babiarz Anna,I. Stręciwilk
17 d
Matematyka
M. Macieląg,Babiarz Anna
17 d
w-f
Wójtowicz Jacek,Babiarz Anna
hala
Geografia
B. Kozioł,Babiarz Anna
17 d
ZDW matematyka
M. Macieląg
33
 
 
 
 
 
 

VII a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn Muzyka
H. Staw-Pias
25
J polski
A. Piwowarska
25
w-f
Wójtowicz Jacek
17
Plastyka
H. Staw-Pias
25
Inf
T. Dziadosz
32
Matematyka
A. Ściegienna
25
J niem
A. Chmielik
25
 
 
 
w-f
M. Chmiel
17
Wt Matematyka
A. Ściegienna
25
Fizyka
Wrona A
25
Historia
R. Skrok
25
J polski
A. Piwowarska
25
J niem
A. Chmielik
25
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
J ang
I. Stręciwilk
25
ZDW pol
M. Gałat
26
w-f
M. Chmiel
17
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Śr Fizyka
Wrona A
25
Chemia
B. Szczeblewska
25
Religia
Ks Wojciech
25
Matematyka
A. Ściegienna
25
J polski
A. Piwowarska
25
J ang
I. Stręciwilk
25
z. z wych
I. Stręciwilk
25
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
25
Czw J polski
A. Piwowarska
25
Historia
R. Skrok
25
Religia
Ks Wojciech
25
w-f
Wójtowicz Jacek
17
Chemia
B. Szczeblewska
25
Biologia
B. Szczeblewska
25
Geografia
B. Kozioł
25
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
1
w-f
M. Chmiel
25
 
 
 
Pi J ang
I. Stręciwilk
25
Biologia
B. Szczeblewska
25
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Geografia
B. Kozioł
25
Matematyka
A. Ściegienna
25
J polski
A. Piwowarska
25
ZDW matematyka
M. Macieląg
33
 
 
 
w-f
M. Chmiel
hala
 
 
 

VII b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn J polski
A. Piwowarska
24
Fizyka
K. Nagajek
24
w-f
Wójtowicz Jacek
17
Geografia
B. Kozioł
24
Matematyka
A. Ściegienna
24
Biologia
B. Szczeblewska
24
Historia
R. Skrok
24
zajęcia rozwijajace um. społeczne
E. Chmielik
24
w-f
K. Pelc
hala
 
 
 
Wt J niem
A. Chmielik
24
J polski
A. Piwowarska
24
J ang
Chochowska K
24
Matematyka
A. Ściegienna
24
Muzyka
H. Staw-Pias
24
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
ZDW pol
A. Piwowarska
24
 
 
 
w-f
K. Pelc
hala
 
 
 
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Śr Matematyka
A. Ściegienna
24
J polski
A. Piwowarska
24
z. z wych
A. Ściegienna
24
Religia
Ks Wojciech
24
J niem
A. Chmielik
24
Geografia
B. Kozioł
24
J ang
Chochowska K
24
 
 
 
Czw Chemia
B. Szczeblewska
24
Religia
Ks Wojciech
24
J polski
A. Piwowarska
24
w-f
Wójtowicz Jacek
17
Plastyka
H. Staw-Pias
24
Inf
T. Dziadosz
32
J ang
Chochowska K
24
ZDW matematyka
M. Macieląg
26
w-f
K. Pelc
17
 
 
 
Pi Fizyka
K. Nagajek
24
Matematyka
A. Ściegienna
24
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Historia
R. Skrok
24
Chemia
B. Szczeblewska
24
Biologia
B. Szczeblewska
24
J polski
A. Piwowarska
24
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
24
w-f
K. Pelc
17

VII c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn Chemia
B. Szczeblewska
26
Matematyka
Wrona A
26
w-f
Wójtowicz Jacek
17
J polski
Borowicz Konrad
26
J ang
Chochowska K
26
Historia
R. Skrok
26
 
 
 
 
 
 
w-f
K. Pelc
hala
Wt J polski
Borowicz Konrad
26
J niem
A. Chmielik
26
Fizyka
Wrona A
26
Matematyka
Wrona A
26
Biologia
B. Szczeblewska
26
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Plastyka
H. Staw-Pias
26
ZDW pol
M. Gałat
26
w-f
K. Pelc
hala
 
 
 
Śr z. z wych
A. Chmielik
26
J niem
A. Chmielik
26
Matematyka
Wrona A
26
J polski
Borowicz Konrad
26
J ang
Chochowska K
26
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
26
Religia
Ks Wojciech
26
 
 
 
Czw Fizyka
Wrona A
26
Geografia
B. Kozioł
26
J polski
Borowicz Konrad
26
w-f
Wójtowicz Jacek
17
J ang
Chochowska K
26
Muzyka
H. Staw-Pias
26
Inf
T. Dziadosz
32
ZDW matematyka
M. Macieląg
26
w-f
K. Pelc
17
 
 
 
Pi Historia
R. Skrok
26
J polski
Borowicz Konrad
26
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Chemia
B. Szczeblewska
26
Geografia
B. Kozioł
26
Matematyka
Wrona A
26
Biologia
B. Szczeblewska
26
Religia
Ks Wojciech
26
w-f
K. Pelc
17

VIII a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn Fizyka
K. Nagajek
20
Chemia
B. Szczeblewska
20
J polski
A. Piwowarska
20
Matematyka
A. Ściegienna
20
Biologia
B. Szczeblewska
20
J ang
Chochowska K
20
Historia
M. Gałat
20
wos
R. Skrok
20
Wt J polski
A. Piwowarska
20
edb
T. Dziadosz
20
Matematyka
A. Ściegienna
20
w-f
Wójtowicz Jacek
17
wos
R. Skrok
20
J niem
A. Chmielik
20
ZDW pol
A. Piwowarska
24
 
 
 
w-f
J. Szymula
hala
 
 
 
Śr J polski
A. Piwowarska
20
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
20
J niem
A. Chmielik
20
z. z wych
A. Piwowarska
20
Matematyka
A. Ściegienna
20
J ang
Chochowska K
20
w-f
Wójtowicz Jacek
17
 
 
 
w-f
J. Szymula
hala
Czw Fizyka
K. Nagajek
20
Chemia
B. Szczeblewska
20
Inf
T. Dziadosz
32
J polski
A. Piwowarska
20
Geografia
B. Kozioł
20
w-f
Wójtowicz Jacek
17
Religia
Ks Wojciech
20
 
 
 
w-f
J. Szymula
17
Pi Zajęcia rozwijające
A. Ściegienna
20
w-f
Wójtowicz Jacek
17
J ang
Chochowska K
20
Matematyka
A. Ściegienna
20
J polski
A. Piwowarska
20
Religia
Ks Wojciech
20
Historia
M. Gałat
20
ZDW matematyka
M. Macieląg
20
 
 
 
w-f
J. Szymula
hala
 
 
 

VIII b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn Geografia
B. Kozioł
22
Matematyka
A. Ściegienna
22
J polski
Borowicz Konrad
22
wos
R. Skrok
22
z. z wych
R. Skrok
22
J ang
I. Stręciwilk
22
Zajęcia rozwijające
I. Stręciwilk
22
ZDW pol
M. Gałat
22
 
 
 
Wt Historia
R. Skrok
22
Matematyka
A. Ściegienna
22
J niem
A. Chmielik
22
J polski
Borowicz Konrad
20
Fizyka
Wrona A
22
Chemia
B. Szczeblewska
22
w-f
K. Pelc
17
 
 
 
w-f
M. Chmiel
hala
Śr Biologia
B. Szczeblewska
22
J ang
I. Stręciwilk
22
Inf
T. Dziadosz
22
J niem
A. Chmielik
22
w-f
K. Pelc
17
J polski
Borowicz Konrad
22
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
22
 
 
 
w-f
M. Chmiel
hala
Czw Matematyka
A. Ściegienna
22
Fizyka
Wrona A
22
w-f
K. Pelc
17
edb
T. Dziadosz
22
J polski
Borowicz Konrad
22
Religia
Ks Wojciech
22
J ang
I. Stręciwilk
22
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
1
w-f
M. Chmiel
17
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17 d
Pi J polski
Borowicz Konrad
22
wos
R. Skrok
22
Chemia
B. Szczeblewska
22
w-f
K. Pelc
hala
Historia
R. Skrok
22
Matematyka
A. Ściegienna
22
Religia
Ks Wojciech
22
ZDW matematyka
M. Macieląg
20
w-f
M. Chmiel
17
 
 
 

VIII c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn  
 
 
Geografia
B. Kozioł
1
Fizyka
Wrona A
1
Biologia
B. Szczeblewska
1
J ang
I. Stręciwilk
1
J polski
Borowicz Konrad
1
Chemia
B. Szczeblewska
1
ZDW pol
M. Gałat
22
 
 
 
Wt edb
T. Dziadosz
1
J polski
Borowicz Konrad
1
Historia
M. Gałat
1
J niem
A. Chmielik
1
Matematyka
A. Ściegienna
1
wos
R. Skrok
1
w-f
K. Pelc
17
 
 
 
w-f
M. Chmiel
hala
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Śr Historia
M. Gałat
1
Matematyka
A. Ściegienna
1
J ang
I. Stręciwilk
1
Fizyka
Wrona A
1
w-f
K. Pelc
17
Religia
Ks Wojciech
1
J polski
Borowicz Konrad
1
 
 
 
w-f
M. Chmiel
hala
Zajęcia rozwijające
Borowicz Konrad
1
Czw J polski
Borowicz Konrad
1
Matematyka
A. Ściegienna
1
w-f
K. Pelc
17
z. z wych
Borowicz Konrad
1
Religia
Ks Wojciech
1
J ang
I. Stręciwilk
1
Chemia
B. Szczeblewska
1
 
 
 
w-f
M. Chmiel
17
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17 d
Pi J niem
A. Chmielik
1
Inf
T. Dziadosz
32
Matematyka
A. Ściegienna
1
w-f
K. Pelc
hala
J polski
Borowicz Konrad
1
wos
R. Skrok
1
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
1
ZDW matematyka
M. Macieląg
20
w-f
M. Chmiel
17
 
 
 

Biblioteka

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn  
 
 
 
 
 
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
 
 
 
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
 
 
 
Wt biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
 
 
 
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
 
 
 
Śr biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
 
 
 
 
 
 
Czw biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
 
 
 
Pi biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka