Oddziały (klasy)

oddział przedszkolny

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
M. Chmiel
18 a
wych. przedszk.
M. Chmiel
18 a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
J ang
Chochowska K
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
Z. BIelecka
19
Czw wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
 
 
 
 
 
 
Pi wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
J ang
Chochowska K
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
wych. przedszk.
Dzikowska Marzena
18 a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
Z. BIelecka
18 a

I a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
w-f
J. Rębisz
hala
J ang
Chochowska K
17a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
J ang
Chochowska K
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr ed wczesn - informatyka
J. Rębisz
32
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
Religia
Z. BIelecka
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
w-f
J. Rębisz
17
Zajęcia rozwijające
J. Rębisz
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi Religia
Z. BIelecka
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
ed. wczesn.
J. Rębisz
18
w-f
J. Rębisz
hala
gim kor
K. Pelc
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
Zajęcia rozwijające
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
Z. BIelecka
22
w-f
R. Kryńska
hala
J ang
I. Stręciwilk
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
Z. BIelecka
17 d
w-f
R. Kryńska
hala
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
J ang
I. Stręciwilk
17a
w-f
R. Kryńska
hala
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gim kor
K. Pelc
17
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed. wczesn.
R. Kryńska
18
ed wczesn - informatyka
R. Kryńska
32
 
 
 

II a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
w-f
J. Wójtowicz
hala
ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające
J. Wójtowicz
17 d
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Wt ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
w-f
J. Wójtowicz
hala
ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
Religia
Ks Tomasz
29
J ang
Chochowska K
3
 
 
 
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
w-f
J. Wójtowicz
hala
Religia
Ks Tomasz
29
ed wczesn - informatyka
J. Wójtowicz
32
ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
ed. wczesn.
J. Wójtowicz
29
J ang
Chochowska K
17 d
gim kor
M. Chmiel
hala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
w-f
M. Chmiel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające
J. Skowrońska
31
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Wt ed wczesn - informatyka
J. Skowrońska
32
J ang
Chochowska K
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
gim kor
M. Chmiel
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
Religia
Ks Tomasz
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
w-f
M. Chmiel
17
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw w-f
M. Chmiel
17
Religia
Ks Tomasz
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
ed. wczesn.
J. Skowrońska
31
J ang
Chochowska K
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
Zajęcia rozwijające
H. Samolej
17a
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
gim kor
Wójtowicz Jacek
17
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed wczesn - informatyka
H. Samolej
32
w-f
M. Chmiel
hala
Religia
Ks Tomasz
29
J ang
Chochowska K
29
Czw  
 
 
 
 
 
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Religia
Ks Tomasz
22
w-f
M. Chmiel
17
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
w-f
M. Chmiel
hala
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
ed. wczesn.
H. Samolej
29
J ang
Chochowska K
29
Zajęcia rozwijające
H. Samolej
29
 
 
 

III b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed wczesn - informatyka
B. Jastrzębska
32
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
w-f
B. Jastrzębska
hala
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w-f
B. Jastrzębska
hala
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
gim kor
Wójtowicz Jacek
17
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
Ks Tomasz
22
w-f
B. Jastrzębska
hala
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
J ang
Chochowska K
31
Zajęcia rozwijające
B. Jastrzębska
31
Czw  
 
 
 
 
 
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
J ang
Chochowska K
19
Religia
Ks Tomasz
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające
B. Jastrzębska
17a
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31
ed. wczesn.
B. Jastrzębska
31

IV a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
J polski
A. Piwowarska
25
J ang
Chochowska K
3
Matematyka
Wrona A
1
w-f
K. Pelc
17
Plastyka
H. Staw-Pias
19
 
 
 
ZDW matematyka
M. Macieląg
24
 
 
 
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
 
 
 
Wt Technika
T. Dziadosz
3
J polski
A. Piwowarska
20
Przyroda
B. Kozioł
30
J ang
Chochowska K
25
Matematyka
Wrona A
33
WDŻ
R. Skrok
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr J polski
A. Piwowarska
20
Muzyka
H. Staw-Pias
19
w-f
K. Pelc
17
Matematyka
Wrona A
26
J ang
Chochowska K
17 d
Religia
Z. BIelecka
17 d
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
Historia
M. Gałat
33
Inf
T. Dziadosz
32
J polski
A. Piwowarska
26
w-f
K. Pelc
hala
z. z wych
M. Gałat
33
ZDW pol
M. Gałat
1
 
 
 
Zajęcia rozwijające
B. Kozioł
17 d
 
 
 
Pi w-f
K. Pelc
hala
Religia
Z. BIelecka
22
J polski
A. Piwowarska
22
Przyroda
B. Kozioł
30
Matematyka
Wrona A
17 d
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
w-f
J. Szymula
hala
J polski
Borowicz Konrad
20
Matematyka
M. Macieląg
25
Przyroda
B. Kozioł
30
 
 
 
ZDW matematyka
M. Macieląg
24
 
 
 
kółko szachowe
K. Pelc
hala
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
rew
Padała Mieczysława
17 d
 
 
 
Wt z. z wych
B. Kozioł
30
Historia
M. Gałat
33
J polski
Borowicz Konrad
20
Matematyka
M. Macieląg
24
Religia
Z. BIelecka
22
WDŻ
R. Skrok
3
 
 
 
 
 
 
rew
Padała Mieczysława
17a
Śr  
 
 
w-f
J. Szymula
17
Matematyka
M. Macieląg
30
J polski
Borowicz Konrad
20
Muzyka
H. Staw-Pias
19
J ang
I. Stręciwilk
25
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
 
 
 
 
 
 
Czw w-f
J. Szymula
hala
Plastyka
H. Staw-Pias
19
J polski
Borowicz Konrad
20
Technika
T. Dziadosz
3
Matematyka
M. Macieląg
30
J ang
I. Stręciwilk
19
ZDW pol
M. Gałat
1
 
 
 
 
 
 
Pi Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
J ang
I. Stręciwilk
19
Inf
T. Dziadosz
32
J polski
Borowicz Konrad
19
Religia
Z. BIelecka
22
Przyroda
B. Kozioł
30
w-f
J. Szymula
hala
 
 
 

V

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
J polski
E. Chmielik,Babiarz Anna
20
Plastyka
H. Staw-Pias,Babiarz Anna
19
Technika
T. Dziadosz,Babiarz Anna
3
J ang
Babiarz Anna,I. Stręciwilk
24
Matematyka
M. Macieląg,Babiarz Anna
33
 
 
 
ZDW matematyka
M. Macieląg
24
 
 
 
Zajęcia rozwijające
T. Dziadosz
3
rew
Padała Mieczysława
17 d
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Muzyka
H. Staw-Pias,Babiarz Anna
19
J polski
E. Chmielik,Babiarz Anna
26
Matematyka
M. Macieląg,Babiarz Anna
17 d
Religia
Z. BIelecka
26
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17 d
 
 
 
rew
Padała Mieczysława
17a
Śr Religia
Z. BIelecka
22
Matematyka
M. Macieląg,Babiarz Anna
25
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Biologia
B. Szczeblewska,Babiarz Anna
1
Geografia
B. Kozioł
30
J polski
E. Chmielik,Babiarz Anna
24
WDŻ
R. Skrok
33
 
 
 
 
 
 
Czw z. z wych
E. Chmielik
30
J polski
E. Chmielik,Babiarz Anna
20
w-f
Wójtowicz Jacek,Babiarz Anna
hala
Historia
R. Skrok,Babiarz Anna
20
J ang
Babiarz Anna,I. Stręciwilk
26
rew
Padała Mieczysława
17a
rew
Padała Mieczysława
17a
 
 
 
zajęcia rozwijjące umiejętności uczenia się
E. Chmielik
17 d
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17 d
 
 
 
ZDW pol
M. Gałat
1
 
 
 
 
 
 
Pi J ang
Babiarz Anna,I. Stręciwilk
19
Matematyka
M. Macieląg,Babiarz Anna
25
J polski
E. Chmielik,Babiarz Anna
20
Historia
R. Skrok,Babiarz Anna
33
w-f
Wójtowicz Jacek,Babiarz Anna
hala
Inf
Wrona A
32
 
 
 
 
 
 
zajęcia rozwijajace um. społeczne
E. Chmielik
17 d

VI a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Plastyka
H. Staw-Pias
19
J ang
I. Stręciwilk
25
J polski
A. Piwowarska
26
Matematyka
A. Ściegienna
33
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Muzyka
H. Staw-Pias
19
ZDW pol
M. Gałat
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
w-f
M. Chmiel
hala
ZDW matematyka
M. Macieląg
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt J polski
A. Piwowarska
33
Religia
J. Skowrońska
22
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Historia
R. Skrok
33
z. z wych
I. Stręciwilk
25
zajęcia rozwijajace um. społeczne
E. Chmielik
 
 
 
 
 
 
w-f
M. Chmiel
17
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17 d
 
 
 
 
 
 
Śr Matematyka
A. Ściegienna
33
J polski
A. Piwowarska
26
Technika
T. Dziadosz
3
Inf
T. Dziadosz
32
Historia
R. Skrok
33
Religia
J. Skowrońska
3
J ang
I. Stręciwilk
25
 
 
 
Czw Biologia
B. Szczeblewska
1
Matematyka
A. Ściegienna
26
J polski
A. Piwowarska
25
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w-f
M. Chmiel
17
Zajęcia rozwijające
B. Kozioł
3
Pi  
 
 
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Matematyka
A. Ściegienna
26
J polski
A. Piwowarska
20
Geografia
B. Kozioł
30
J ang
I. Stręciwilk
26
 
 
 
 
 
 
w-f
M. Chmiel
hala

VI b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
J ang
Chochowska K
3
Historia
R. Skrok
33
Matematyka
A. Ściegienna
24
J polski
A. Piwowarska
30
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
 
 
 
ZDW pol
M. Gałat
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
w-f
K. Pelc
17
ZDW matematyka
M. Macieląg
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
Matematyka
A. Ściegienna
26
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
J polski
A. Piwowarska
3
Geografia
B. Kozioł
30
Religia
J. Skowrońska
22
 
 
 
 
 
 
w-f
K. Pelc
hala
WDŻ
R. Skrok
33
Śr  
 
 
J ang
Chochowska K
24
Historia
R. Skrok
22
J polski
A. Piwowarska
25
Technika
T. Dziadosz
3
Muzyka
H. Staw-Pias
19
 
 
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające
H. Staw-Pias
19
Czw Inf
T. Dziadosz
32
Religia
J. Skowrońska
22
Matematyka
A. Ściegienna
24
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
J polski
A. Piwowarska
25
Biologia
B. Szczeblewska
1
 
 
 
 
 
 
w-f
K. Pelc
hala
Pi  
 
 
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Plastyka
H. Staw-Pias
19
Matematyka
A. Ściegienna
25
z. z wych
A. Ściegienna
24
J ang
Chochowska K
18 a
J polski
A. Piwowarska
20
 
 
 
w-f
K. Pelc
17

VI c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Matematyka
Wrona A
30
Inf
T. Dziadosz
32
Muzyka
H. Staw-Pias
19
Religia
J. Skowrońska
22
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
J polski
Borowicz Konrad
26
ZDW pol
M. Gałat
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
w-f
K. Pelc
17
ZDW matematyka
M. Macieląg
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt J ang
Chochowska K
25
Geografia
B. Kozioł
30
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
J polski
Borowicz Konrad
20
Technika
T. Dziadosz
3
Matematyka
Wrona A
24
 
 
 
 
 
 
w-f
K. Pelc
hala
WDŻ
R. Skrok
33
Śr  
 
 
Religia
J. Skowrońska
22
J polski
Borowicz Konrad
20
Plastyka
H. Staw-Pias
19
Matematyka
Wrona A
24
J ang
Chochowska K
26
 
 
 
 
 
 
Czw J ang
Chochowska K
19
J polski
Borowicz Konrad
24
z. z wych
A. Chmielik
26
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Historia
R. Skrok
22
Zajęcia rozwijające
A. Chmielik
 
 
 
 
 
 
w-f
K. Pelc
hala
 
 
 
Pi  
 
 
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
J polski
Borowicz Konrad
33
Matematyka
Wrona A
1
Biologia
B. Szczeblewska
1
Historia
R. Skrok
33
 
 
 
 
 
 
w-f
K. Pelc
17

VII a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Fizyka
K. Nagajek
24
J polski
A. Piwowarska
30
Historia
M. Gałat
33
J ang
Chochowska K
26
Biologia
B. Szczeblewska
1
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Muzyka
H. Staw-Pias
19
ZDW matematyka
M. Macieląg
26
w-f
J. Szymula
17
 
 
 
Wt Matematyka
A. Ściegienna
26
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
J ang
Chochowska K
25
Chemia
B. Szczeblewska
1
J polski
A. Piwowarska
20
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Plastyka
H. Staw-Pias
19
Religia
B. Kuśmierz
22
w-f
J. Szymula
hala
Śr w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Chemia
B. Szczeblewska
1
J polski
A. Piwowarska
25
Matematyka
A. Ściegienna
24
Biologia
B. Szczeblewska
1
Geografia
B. Kozioł
30
Inf
T. Dziadosz
32
 
 
 
w-f
J. Szymula
hala
Czw Matematyka
A. Ściegienna
25
J niem
A. Chmielik
Geografia
B. Kozioł
30
Historia
M. Gałat
33
J ang
Chochowska K
19
J polski
A. Piwowarska
25
Religia
B. Kuśmierz
19
ZDW pol
A. Piwowarska
20
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
 
 
 
Pi  
 
 
Matematyka
A. Ściegienna
33
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Fizyka
K. Nagajek
24
J polski
A. Piwowarska
19
z. z wych
A. Piwowarska
20
J niem
A. Chmielik
Zajęcia rozwijające
Chochowska K
3
w-f
J. Szymula
17

VII b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Matematyka
A. Ściegienna
33
Fizyka
Wrona A
24
w-f
K. Pelc
hala
Muzyka
H. Staw-Pias
19
J polski
Borowicz Konrad
25
Biologia
B. Szczeblewska
1
Geografia
B. Kozioł
30
ZDW matematyka
M. Macieląg
26
w-f
M. Chmiel
hala
 
 
 
Wt J polski
Borowicz Konrad
1
Religia
B. Kuśmierz
19
Matematyka
A. Ściegienna
26
Geografia
B. Kozioł
30
Chemia
B. Szczeblewska
1
Plastyka
H. Staw-Pias
19
J niem
A. Chmielik
 
 
 
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17 d
Śr  
 
 
J polski
Borowicz Konrad
20
Matematyka
A. Ściegienna
33
w-f
K. Pelc
hala
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
25
Historia
R. Skrok
1
Religia
B. Kuśmierz
22
J ang
I. Stręciwilk
24
w-f
M. Chmiel
17
Czw J ang
I. Stręciwilk
3
Inf
T. Dziadosz
32
Historia
R. Skrok
22
J polski
Borowicz Konrad
30
Matematyka
A. Ściegienna
24
w-f
K. Pelc
17
J niem
A. Chmielik
ZDW pol
A. Piwowarska
20
w-f
M. Chmiel
hala
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
 
 
 
 
 
 
Pi J polski
Borowicz Konrad
20
Biologia
B. Szczeblewska
1
J ang
I. Stręciwilk
25
w-f
K. Pelc
hala
z. z wych
R. Skrok
33
Chemia
B. Szczeblewska
1
Fizyka
Wrona A
24
 
 
 
w-f
M. Chmiel
hala
Zajęcia rozwijające
R. Skrok
18 a

VII c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Inf
T. Dziadosz
32
Matematyka
A. Ściegienna
26
w-f
K. Pelc
hala
J polski
Borowicz Konrad
20
J ang
I. Stręciwilk
24
Geografia
B. Kozioł
30
Religia
B. Kuśmierz
22
ZDW matematyka
M. Macieląg
26
w-f
M. Chmiel
hala
 
 
 
Wt Fizyka
Wrona A
24
J polski
Borowicz Konrad
1
Chemia
B. Szczeblewska
1
Muzyka
H. Staw-Pias
19
Plastyka
H. Staw-Pias
19
J niem
A. Chmielik
25
Religia
B. Kuśmierz
22
Zajęcia rozwijające
A. Chmielik
 
 
 
Śr J polski
Borowicz Konrad
1
Matematyka
A. Ściegienna
33
Biologia
B. Szczeblewska
1
w-f
K. Pelc
hala
J ang
I. Stręciwilk
26
Historia
M. Gałat
33
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
 
 
 
w-f
M. Chmiel
17
Czw Fizyka
Wrona A
24
J ang
I. Stręciwilk
25
Historia
M. Gałat
33
Matematyka
A. Ściegienna
24
J polski
Borowicz Konrad
20
w-f
K. Pelc
17
Geografia
B. Kozioł
30
ZDW pol
A. Piwowarska
20
w-f
M. Chmiel
hala
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
 
 
 
 
 
 
Pi Matematyka
A. Ściegienna
26
J polski
Borowicz Konrad
20
Chemia
B. Szczeblewska
1
w-f
K. Pelc
hala
z. z wych
Borowicz Konrad
20
J niem
A. Chmielik
24
Biologia
B. Szczeblewska
1
 
 
 
w-f
M. Chmiel
hala

VIII a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
Matematyka
M. Macieląg
1
J ang
I. Stręciwilk
25
z. z wych
T. Dziadosz
32
J polski
M. Gałat
20
Historia
M. Gałat
33
w-f
Wójtowicz Jacek
17
ZDW matematyka
M. Macieląg
26
Zajęcia rozwijające
M. Macieląg
1
w-f
K. Pelc
hala
rew
Padała Mieczysława
17 d
Wt w-f
Wójtowicz Jacek
17
Matematyka
M. Macieląg
25
J polski
M. Gałat
33
Inf
T. Dziadosz
32
wos
R. Skrok
24
Geografia
B. Kozioł
30
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
32
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
w-f
K. Pelc
hala
rew
Padała Mieczysława
17 d
Śr Fizyka
K. Nagajek
24
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
J ang
I. Stręciwilk
26
Matematyka
M. Macieląg
33
Religia
Ks Tomasz
22
edb
T. Dziadosz
32
J polski
M. Gałat
20
WDŻ
R. Skrok
25
w-f
K. Pelc
hala
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
Czw Historia
M. Gałat
33
Chemia
B. Szczeblewska
1
Biologia
B. Szczeblewska
1
J niem
A. Chmielik
1
J polski
M. Gałat
33
Matematyka
M. Macieląg
24
Religia
Ks Tomasz
22
Zajęcia rozwijające
M. Gałat
1
Pi Chemia
B. Szczeblewska
1
Fizyka
K. Nagajek
24
J niem
A. Chmielik
3
J ang
I. Stręciwilk
26
J polski
M. Gałat
26
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
wos
R. Skrok
25
 
 
 
zajęcia logopedyczne
H. Samolej
17a
w-f
K. Pelc
17
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17 d

VIII b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
J ang
I. Stręciwilk
26
J polski
E. Chmielik
20
wos
R. Skrok
22
Chemia
B. Szczeblewska
1
edb
T. Dziadosz
3
Matematyka
M. Macieląg
25
w-f
Wójtowicz Jacek
17
ZDW matematyka
M. Macieląg
26
w-f
K. Pelc
hala
 
 
 
Wt w-f
Wójtowicz Jacek
17
Fizyka
Wrona A
24
Matematyka
M. Macieląg
24
Historia
M. Gałat
17 d
J polski
E. Chmielik
26
doradztwo zawodowe
Babiarz Anna
33
Chemia
B. Szczeblewska
1
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
E. Chmielik
17a
w-f
K. Pelc
hala
 
 
 
Śr  
 
 
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Fizyka
Wrona A
24
J ang
I. Stręciwilk
30
Matematyka
M. Macieląg
20
Religia
Ks Tomasz
22
J polski
E. Chmielik
26
WDŻ
R. Skrok
25
Zajęcia rozwijające
E. Chmielik
19
w-f
K. Pelc
hala
 
 
 
Czw J niem
A. Chmielik
26
Geografia
B. Kozioł
30
z. z wych
H. Staw-Pias
19
J polski
E. Chmielik
25
Biologia
B. Szczeblewska
1
Religia
Ks Tomasz
22
J ang
I. Stręciwilk
24
Zajęcia rozwijające
M. Macieląg
24
 
 
 
Pi Matematyka
M. Macieląg
25
J polski
E. Chmielik
26
wos
R. Skrok
24
Inf
T. Dziadosz
32
J niem
A. Chmielik
25
w-f
Wójtowicz Jacek
hala
Historia
M. Gałat
33
 
 
 
w-f
K. Pelc
17

Biblioteka

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
biblioteka
Borowicz Konrad
biblioteka
biblioteka
Borowicz Konrad
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
Borowicz Konrad
biblioteka
 
 
 
Wt biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
 
 
 
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
 
 
 
 
 
 
Śr biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
 
 
 
 
 
 
Czw biblioteka
Borowicz Konrad
biblioteka
 
 
 
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
 
 
 
 
 
 
Pi biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka
biblioteka
B. Kuśmierz
biblioteka